Silnoproudé elektroinstalace

S příslušným technickým vybavením, kvalitními a spolehlivými pracovníky a logistickým zázemím zajišťuje firma komplexní služby v oblasti montáží, správě a údržbě:

 • Rodinné domy, kanceláře, obchody,
 • výrobní, obchodní či adnimistrativní centra,
 • průmyslové areály, lékařské ordinace,
 • rekonstrukce panelových domů,
 • veřejné osvětlení,
 • kabelové přípojky NN.
Zajišťujeme vše od projektové dokumentace, kompletních dodávek materiálu až po koncovou montáž.

REVIZNÍ ČINNOST

Provádíme pravidelné revize elektroinstalace a hromosvodů v rodinných domech, bytových domech, v komerčních objektech a nebytových prostorách. Pravidelnou revizí chráníte sebe a své okolí před možným úrazem nebo poškozením majetku ať už svého nebo cizího.

Rozsah revizní činnosti:
 • Revize hromosvodových zařízení,
 • revize rozvodů nízkého napětí (do 1000V),
 • kontroly a revize elektrického ručního nářadí dle ČSN 33 1600 ed.2,
 • kontroly a revize elektrických spotřebičů dle ČSN 33 1600 ed.2.
Pravidelnou revizí předcházíte:
 • Nepříjemnému finančnímu postihu ze strany orgánů státního bezpečnostního dozoru.
 • Možnému úrazu elektrickým proudem.
 • V případě pojistné události krácení pojistného plnění z Vaší pojistné smlouvy.
zobrazit menu